[gap height=”50px”]

[title text=”Algemene Voorwaarden” color=”rgb(0, 159, 227)”]

[row]

[col span__sm=”12″]

Hieronder treft u de voorwaarden voor webshop bestellingen.
Op al onze  leveringen en diensten gelden onze algemene voorwaarden welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.

Deze levervoorwaarden zijn geldig op het moment dat u via Auto D&D Rodrigues een of meerdere producten hebt besteld.

Aanbiedingen
Alle aanbiedingen op www.dendrodrigues.nl .zijn geheel vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de bestelde producten.

Betaling
Bij bestellingen via www.dendrodrigues.nl bij betaling vooraf per bank, Contant bij afhalen of onder rembours tenzij anders overeenkomen. Bij betaling vooraf per bank kunnen orders pas in gang zetten als de betaling binnen is, tenzij anders overeengekomen.

Prijzen
Alle aangegeven prijzen zijn in euro`s, inclusief BTW en inclusief eventuele verwijderingsbijdrage. Prijzen zijn exclusief eventuele transportkosten. Prijswijzigingen buiten ons om opgelegd, worden aan u doorberekend.

Levering
De op www.dendrodrigues.nl aangegeven prijzen zijn “af fabriek”. Indien wij de bestelde producten bij u af moeten leveren gebeurt dit via een door ons geregelde transporteur. De verzendkosten worden aan u doorberekend, tenzij anders overeengekomen.  Montage zit niet bij de prijs inbegrepen.

Levertijd
Alle artikelen die wij verkopen hebben een andere levertijd. Gemiddeld is de levertijd max ca. 3 weken tenzij anders overeengekomen. Wilt u de precies levertijd weten kunt u bellen 0314-335102 of mailen info@dendrodrigues.nl . Kan door omstandigheden niet binnen de overeengekomen levertijd geleverd worden zal www.dendrodrigues.nl U hier tijdig van op de hoogte brengen. Op dat moment kunt U de overeenkomst ontbinden of een nieuwe levertijd overeenkomen. Uiteraard proberen wij zo kort mogelijke levertijden te hanteren. www.dendrodrigues.nl is niet aansprakelijk te stellen voor kosten voortkomend uit het feit dat bestelde goederen niet op de gewenste/aangegeven leverdatum geleverd kunnen worden, alle goederen worden namelijk rechtstreeks door fabrikant/groothandel aan u uitgeleverd.

Afbeeldingen en specificaties
Alle afbeeldingen, tekeningen, kleuren etc. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding. Er wordt veel zorg besteed aan het verstrekken van actuele en correcte informatie. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor onjuiste of verouderde informatie of eventuele fouten.

Zichttermijn
Voor alle producten geldt dat zij, na overleg met ons, binnen 7 werkdagen door u kunnen worden teruggezonden naar ons. De producten dienen ongebruikt te blijven en in de staat van aankoop te verkeren (originele en onbeschadigde verpakking). In zo’n situatie kunnen wij uitsluitend de aankoopprijs van het betreffende product vergoeden. reeds betaalde bedragen worden binnen 30 dagen terug betaald, minus eventuele porto- en administratiekosten.Voor zakelijke aankopen is deze regeling niet van toepassing.

Garantie
Op al onze producten is de normale fabrieksgarantie van toepassing zoals betreffende leverancier deze geregeld heeft. Vaak komt dit uit op omruiling bij terecht fabricagefout verder reikt de garantie niet. Wij zijn hier geen partij in.

Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het op onjuiste en/of onveilige manier gebruiken van het door ons geleverde. Wij zijn maximaal aansprakelijk voor het aankoopbedrag van de door ons geleverde producten. De aansprakelijkheid tijdens het transport is voor rekening van www.dendrodrigues.nl  en vervalt op het moment van aflevering aan u.

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van www.dendrodrigues.nl. bij de uitvoering van opdrachten die niet afkomstig zijn van zakelijke klanten of bedrijven. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door www.dendrodrigues.nl dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging.

Privacy
www.dendrodrigues.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties. De door u aan ons verstrekte persoonlijke gegevens zullen alleen ten behoeve van eigen medewerkers gebruikt worden, voor het verzenden van producten en ter verificatie van de te ontvangen betaling van u aan ons. Wij zullen uw gegevens niet beschikbaar stellen aan derden.

Fouten
Wanneer U fouten of andere dingen tegenkomt op onze site die niet kloppen, aarzel dan niet maar stuur gerust een e-mail naar info@dendrodrigues.nl
Wijzigingen voorbehouden
Technische wijzigingen, maatwijzigingen, modelwijzigingen, kleurafwijkingen, prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Op al onze transacties zijn onze leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing
Druk- en typefouten voorbehouden.

[/col]

[/row]